Follow

Exercises

Below are exercises for your team to learn and practice some basic actions to get used to working with Workspace 365.

English:

Document App

 1. Create a new Word document from the live tile, name it “Your name Test” and save it to ‘My documents’.
 2. Close the document.
 3. Go to ‘My documents’, create a new folder and name it ‘Exercises’.
 4. Find your ‘Your name Test’ document and move it to the folder ‘Exercises’.
 5. Select ‘Your name Test’ set your open preference (open in word or open in word online).
 6. Add a bookmark to the folder ‘Exercises’.
 7. Open the folder ‘Exercises’ from the bookmarks in your Documents live tile.

 

Email App

 1. Go to the email app and create a new email.
 2. Create your email signature. (if a colleague has a good email signature, get an email from them and copy it to your own. Don’t forget to edit the details).
 3. Cancel your new email and don’t save as draft.
 4. Find an important email and flag it.
 5. If you have a shared mailbox, activate it as ‘send as’. If you use this mailbox more than your own, set as default send address.
 6. Create a new folder.
 7. Select an email and drag it to another folder.

 

Edit your workspace

 1. Create a new personal group and name it.
 2. Create a shortcut, edit the colour and icon, fill in the fields and add it to your new personal group.
 3. Drag the group with your most used applications to the top left of your workspace.
 4. Edit the colour of a tile by right clicking it.

 

Nederlands:

Documenten App

 1. Maak een nieuw Word document aan vanuit de live tile, noem het “jouw naam test” en sla het op in ‘Mijn Documenten”.
 2. Sluit het document.
 3. Ga naar “Mijn Documenten”, maak een nieuwe map aan en noem het “Oefeningen”.
 4. Zoek jou “jouw naam test” document en verplaats het naar de map “oefeningen”.
 5. Selecteer “jouw naam test” en stel jouw voorkeur voor openen in (openen in Word of Word online).
 6. Voeg een bladwijzer toe aan de map “oefeningen”.
 7. Open de map “oefeningen” via de bladwijzer tab in de live tile.

 

Email App

 1. Navigeer naar de email app en maak een nieuwe email aan.
 2. Maak jouw emailhandtekening aan (als een collega een goede emailhandtekening heeft, zorg dat je een email van hen ontvangt en kopieer de handtekening naar die van jou. Vergeet niet de gegevens aan te passen).
 3. Annuleer de nieuwe email en sla deze niet op als concept.
 4. Vind een belangrijke email en geef deze een vlag.
 5. Als je een gedeelde mailbox hebt, activeer dan ‘verzenden als’. Als je deze mailbox vaker gebruikt dan je eigen, stel het dan als standaard verzendadres.
 6. Maak een nieuwe map aan.
 7. Selecteer een email en versleep deze naar jouw nieuwe map.

 

Wijzig jouw werkplek

 1. Maak een nieuwe persoonlijke groep aan en geef het een titel.
 2. Maak een nieuwe shortcut aan, wijzig de kleur en icoon, vul alle velden in en voeg toe aan jouw nieuwe persoonlijke groep.
 3. Versleep de groep, waar jouw meest gebruikte applicaties in staan, naar de linkerbovenhoek van jouw workspace.
 4. Bewerk de kleur van een tegel door er met je rechtermuisknop op de klikken.
Have more questions? Submit a request