Post

2 followers Follow
1
Avatar

RDP gebruikersgegevens gebruiken van Office365

In de situatie waarbij Azure AD Connect wordt gebruikt zijn de credentials van de Office 365 (SSO met Workspace365) en RDS login altijd gelijk. Nu moet na het wijzigen van het wachtwoord binnen Workspace365/Office365 en RDS altijd handmatig bij de gebruiker de RDS gebruikersgegevens worden aangepast.

Request: Optie om bij RDP gebruikersgegevens te kiezen voor het gebruik van de Workspace365/Office365 credentials

Michar van Rijsten Planned

Please sign in to leave a comment.