Post

1 follower Follow
1
Avatar

Support more characters in the workspace

De vreemde - en leestekens die je mag gebruiken in Workspace 365 komen niet overeen met die je mag gebruiken in Office 365. Dit geeft problemen.

In Workspace 365 mag je de volgende karakters niet gebruiken: \ / : * ? " < > | # { } % ~ &
In O365 mag je de volgende karakters niet gebruiken: \ / : * ? < >

Graag dit recht trekken. Graag de volgende tekens ondersteunen: " | # { } % ~ &

Albert Jonkman Completed

Please sign in to leave a comment.