Post

2 followers Follow
1
Avatar

Show additional addresslist

 

Graag willen we extra adreslijsten beschikbaar maken voor een aantal klanten. 

Een aantal organisaties maken gebruik van zorgmail. Deze oplossing voegt alle bestaande zorgmail adressen toe aan de GAL ivm additionele kosten voor het aanmaken van een nieuw zorgmail adres. 

De medewerkers staan ook in deze lijst. Het wordt als vervelend ervaren om tussen de 9000 email adressen te zoeken naar een collega.

Graag zouden we voor deze klanten een extra adresboek willen laten zien met daarin enkel de medewerkers van de organisatie.

Albert Kroon

Please sign in to leave a comment.